CESI Logo

Analiza priručnika za Zdravstveni odgoj

Predmet analize bila su sva tri priručnika MZOS-a i AZOO-a zdravstvenog odgoja za nastavnike i stručne suradnike za osnovnu i srednju školu i to samo moduli "Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje" i "Prevencija nasilničkog ponašanja". Važno je istaknuti, prije same analize priručnika da postoji određena diskrepancija između Kurikuluma zdravstvenog odgoja i priručnika Zdravstvenog odgoja. Kurikulum zdravstvenog odgoja daje prikaz planiranih aktivnosti, u okviru modula, i očekivanih ishoda. Planirane aktivnosti definirane kurikulumom obuhvaćaju sve važne teme vezane uz rodnu ravnopravnost, seksualnost i prevenciju nasilja. Međutim, problem nastaje kod operacionalizacije ovih nastavnih sadržaja kroz predložene aktivnosti u priručnicima gdje je vidljivo da su neke osmišljene aktivnosti daleko od kvalitetne razrade predloženih nastavnih sadržaja.

Analiza priručnika