CESI Logo

FREE - Ruralne žene i poduzetništvo

FREE - Ruralne žene i poduzetništvo je projekt financiran od strane Europske komisije, čiji je cilj podržati žene koje razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzeća  ili su ga već pokrenule a žive u ruralnom području. Cilj projekta FREE je pomoći ženama iz ruralnih područja u 5 partnerskih zemalja (Island, Velika Britanija, Litva, Hrvatske i Bugarske) da postanu uspješne vlasnice posla s naglaskom na razvoj malog poduzetništva.

Glavna ciljna skupina su žene koje razmišljaju o pokretanju vlastitog posla ili su već vlasnice poduzeća i žive u ruralnom području.

Slijedeći potrebe ciljane skupine osmišljene su aktivnosti  jačanja vještina i kompetencija, umrežavanja, podrška rasta tvrtke poticanjem kreativnosti, poticanje start-up ili rasta postojećih poduzeća.

Ponuditi ćemo online program obuke za žene s naglaskom na povećanje znanja i vještina koje će biti podržane mentorskim sastancima a koja će se razviti na temelju postojeće metodologije INOVA organizacije  iz Velike Britanije. Vodič koji će biti proizveden, pružati će smjernice za trenerice i trenere  kako bi mogli provesti metodologiju na najbolji način. Preporuke u vezi podrške za žene u ruralnim područjima će biti predstavljene u Vodiču za donositelje odluka. Sve navedeno pružiti će alate za žene poduzetnice u ruralnim područjima u svrhu izgradnje vještina i kompetencija za posao i rasta mreže unutar vlastitih lokalnih područja i širom Europe kroz online sadržaje.

Posjetite našu FB stranicu:  Free - Female Rural Enterprise Empowerment

Partnerske organizacije su: