CESI Logo

Godišnji izvještaj 2004.

U edukacijske aktivnosti bilo je direktno uključeno 3 500 mladih, a putem internetske stranice je informirano oko 10 000 korisnika/ica. U školama je distribuirano 10 000 brošura i 800 priručnika za edukatore/ice. U kampanji su sudjelovali učenici i učenice iz 40 škola. U edukaciji organiziranoj za lokalna povjerenstava za ravnopravnost spolova sudjelovalo je 120 članica i članova povjerenstava i nevladinih organizacija. Provodile smo i kampanju za povećanje vidljivosti nevladinog sektora GRAK – Građanski aktivizam. nastavile smo s pružanjem podrške i edukacije drugim nevladinim udrugama i inicijativama.

[ download izvještaja ]