CESI Logo

Godišnji izvještaj 2006.

U 2006. godini u naša tri programa sudjelovalo je 6400 direktnih korisnica i korisnika, od čega 3000 mladih ljudi dok su druge korisnice i korisici bili različitie dobi i profesija, od profesora/ica, studenata/ica psihologije do članica političkih stranaka i predstavnika/ca različitih institucija. Web stranica SEZAM posjećena je oko 100 000 puta, a mladim ljudima je dana mogućnost da putem stranice postavljaju pitanja te su CESI suradnici/e pružale podršku, savjete i dodatne informacije za 300 mladih.

[ download izvještaja ]