CESI Logo

Godišnji izvještaj 2009.

U 2009. godini nastavile smo s aktivnostima na ostvarenju ciljeva prema planu organizacije. Osim redovnih aktivnosti koje uključuju seminare, radionice i  predavanja u kojima je sudjelovalo preko 1500 sudionica/ka (većinom žena i mladih), tu su i izdavaštvo, savjetovanje, akcije i kampanje.  

Početkom 2009. godine pokrenule smo i web portal Libela koji pruža informacije o temama veznim uz pitanja roda, spola i demokracije.

Projekt ŠUTNJA NIJE ZLATO odabran je kao jedan od 10 najboljih  između 1300 prijavljenih projekata iz centralne i istočne Europe, te smo za taj projekt dobile međunarodnu nagradu Fondacije ERSTE banke za društvenu integraciju.

Kroz zagovaranje i suradnju s drugima  izvršile smo i određeni utjecaj na javne politike. Pratile smo relevantne  zakone koji se tiču ravnopravnosti spolova te njihovu usklađenost sa zakonodavstvom EU, sudjelovale u izradi preporuka za unapređenje prava žena, te preporuka za unapređenje seksualnog i reproduktivnog prava i zdravlja mladih. Naša istraživanja prepoznata su kao relevantna, te je pokrenuto i novo istraživanje "Muškarci i rodna ravnopravnost" koje je dio međunarodnog projekta IMAGES.

Svoje uspjehe CESI zahvaljuje predanom timu od preko 30 aktivista/ica i stručnjaka/inja uključenih u rad CESI, kao i 50 volonterki i volontera.