CESI Logo

Građani i građanke imaju moć

Letak je nastao u okviru projekta "Građani i građanke imaju moć!" s ciljem informiranja građana/ki o Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije. Sadržaj letka isključiva je odgovornost CESI.

Više o projektu možete pronaći OVDJE.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Letak