CESI Logo

Analize i istraživanja

 • Sudjelovanje mladih žena u procesima odlučivanja u Hrvatskoj

  Cilj analize "Sudjelovanje mladih žena u procesima odlučivanja u Hrvatskoj" je utvrditi u kojoj mjeri mladi, a posebice mlade žene participiraju u tijelima odlučivanja na regionalnoj odnosno županijskoj razini. Analiza objedinjuje dva istraživačka izvještaja nastala u okviru projekta Mlade (...)

  Pročitajte više

 • Ženska platforma +2

  Uoči parlamentarnih izbora 2011. godine pet ženskih feminističkih organizacija CESI (Zagreb), B.a.b.e. (Zagreb), Domine (Split), Delfin (Pakrac) i Centar za građanske inicijative (Poreč) organizirale su razgovore sa ženama diljem Hrvatske, kako bi prikupile zahtjeve žena budućoj Vladi i Saboru.

  Pročitajte više

 • Zastupljenost rodne ravnopravnosti u akcionim planovima za mlade

  Analiza nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata za mlade je nastala u okviru regionalnog projekta "Mlade žene - agentice pozitivnih promjena", koji realiziraju 3 partnerske organizacije iz regije: Fondacija CURE iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; CESI -Centar za edukaciju, savjetovanje i (...)

  Pročitajte više

 • Analiza Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu

  CESI ima potrebu ukazati na neke aspekte Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu (dalje Nacrt) koje smatra zabrinjavajućima u kontekstu stvaranja socijalno pravednog društva u kojemu svi uživaju jednaka prava i jednake mogućnosti.

  Pročitajte više

 • MLADE ŽENE MIJENJAJU SVIJET: Rezultati istraživanja u Republici Hrvatskoj

  Istraživanje je provedeno u okviru projekta "Mlade žene mijenjaju svijet", a sastojalo se od dvije komponente: analize dokumenata i analize sudjelovanja mladih posebno mladih žena, u tijelima odlučivanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

  Pročitajte više

 • Sudjelovanje žena u lokalnim izborima 2013. godine na regionalnoj/županijskoj razini

  Ova analiza obuhvaća analizu kandidacijskih lista i osvojenih mandata na lokalnim izborima 2013. godine od strane parlamentarnih političkih stranaka (SDP, HDZ, Laburisti, HSS, HNS, IDS, HDSSB i SDSS) u odnosu na 2009. godinu kao i interpretaciju podataka i analizu novih trendova koji su se pojavili na lokalnim izborima 2013. godine. Cilj je ove analize prikazati sudjelovanje žena u izbornom procesu na županijskoj razini.

  Pročitajte više

 • Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini

  Konferencija "Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini" održana je 19. listopada u Zagrebu u organizaciji CESI - Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Babe! iz Zagreba, Domine iz Splita, Centar za građanske inicijative -CGI iz Poreča i (...)

  Pročitajte više

 • ZA VEZE BEZ NASILJA - Istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih

  Publikacija ZA VEZE BEZ NASILJA- Istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih (CESI 2012.) donosi rezultate istraživanja i analize provedbe nacionalnih politika i strategija, županijskih i gradskih politika/programa djelovanja vezanih uz mlade i rodno uvjetovano nasilje i to na nacionalnom nivou, ali i na nivou 5 županija: Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Međimurska, Istarska županija i Grad Zagreb. Osim analize politika, publikacija sadrži i podatke o prevencijskim programima koje provode srednje škole, organizacije civilnog društva i institucije. Na temelju istraživanja i analize formulirani su zaključci i preporuke koji mogu doprinijeti učinkovitijoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih. 

  Pročitajte više

 • Analiza udžbenika-sadržaji vezani uz seksualnost i reproduktivno zdravlje

  Analiza udžbenika provedena je početkom 2010. godine, a analizirano je ukupno 27 udžbenika/radnih bilježnica/zbirki zadataka za osnovne i srednje škole iz predmeta "Priroda i društvo", "Biologija", "Etika", "Psihologija" i to samo udžbenici za pojedine razrede.

  Pročitajte više

 • Preporuke radionice "Žene i ICT - zašto se odlučiti za karijeru u ICT sektoru?"

  CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Girl Geek Dinners Hrvatska organizirali su 27. ožujka 2012. godine radionicu pod nazivom "Žene i ICT – zašto se odlučiti za karijeru u ICT sektoru?". Radionica je organizirana u okviru Europskog tjedna ICT zanimanja i digitalnih kompetencija - eSkills Week 2012.

  Pročitajte više

 • Ženski glasovi u parlamentarnim izborima 2011.

  Pitanje sudjelovanja žena u procesima donošenja odluka te rodno osviještena politika svakako su nešto što je kontinuirana zadaća političkih aktera, no politički život zemlje svoj naintenzivniji period doživljava u izbornom procesu. Samu izbornu kampanju možemo promatrati kao vrhunac argumentirane (...)

  Pročitajte više

 • Rodna analiza ključnih strategija, politika i dokumenta koji utječu na svakodnevni život žena s invaliditetom

  CESI su uz potporu Delegacije Europske unije u Hrvatskoj, u 2011. godini provodile projekt "Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida".  Cilj je projekta poticati osnaživanje i uključivanje žena s oštećenjem vida u društvene procese te podizanje svijesti javnosti o pitanjima koja se tiču žena s invaliditetom. Kako bi se donosioci odluka senzibilizirali za uvođenje rodne perspektive u politike za osobe s invaliditetom, provedena je rodna analiza aktualnih politika koje se tiču života žena s invaliditetom te su izrađene  preporuke za buduće politike.

  Analizu i preporuke možete preuzeti OVDJE!

  Pročitajte više

 • ANALIZA JAVNIH POLITIKA U RH S OBZIROM NA TRETMAN MUŠKARACA I NJIHOV UTJECAJ NA KONSTRUKCIJU MUŠKOSTI

  Analiza javnih politika u RH s obzirom na tretman muškaraca i njihov utjecaj na konstrukciju muškosti pokazala je da je u hrvatskim javnim politikama pristup specifičnim potrebama muškaraca i žena neujednačen. S jedne strane imamo primjere potpuno spolno i rodno neosjetljivih politika, poput politike suzbijanja ovisnosti, s druge strane, krovna nacionalna politika ravnopravnosti spolova, kao i neki segmenti zdravstvene politike, politike zapošljavanja ili populacijske politike u većoj ili manjoj mjeri prepoznaju neke specifične potrebe obaju spolova te problem neravnopravnosti spolova.

  Pročitajte više

 • ISTRAŽIVANJE MUŠKARCI I RODNA RAVNOPRAVNOST U RH

  Ovo istraživanje dio je međunarodnog istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti pod nazivom IMAGES - International Men and Gender Equality Survey. Istraživanje su inicirali i koordinirali Instituto Promundo iz Brazila i International Center for Research on Women iz SAD-a. Republika Hrvatska je jedna od 6 zemalja u kojoj je provedeno istraživanje.

  Pročitajte više

 • Primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015.

  Prema pozivu za javnu raspravu koju je uputio Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje izradio je komentare i prijedloge za novu Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015. koja je jedna od ključnih politika (...)

  Pročitajte više

<< < 1 2 3 > >>