CESI Logo

Analize i istraživanja

 • Reakcija CESI na propitivanje prava žena na siguran, dostupan i legalan pobačaj

  Posjet Pape u lipnju 2011. godine iskorišten je da bi se po tko zna koji put poslala poruka o "nepovredivosti ljudskog života od začeća do njegova prirodnog skončanja..." te pozvalo na reviziju zakona koji dopušta prekid trudnoće. Svjesne smo da živimo u društvu u kojem su žene manje važne, (...)

  Pročitajte više

 • Preporuke konferencije "Žene u politici: Strategije za postizanje rodne jednakosti"

  Međunarodna konferencija Žene u politici: Strategije za postizanje rodne jednakosti u organizaciji CESI, uz potporu Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj te u suradnji s udrugama B.a.b.e., Domine, Delfin i Centar za građanske inicijative-CGI održana je 5. studenog 2010. godine u Zagrebu. Konferencija je organizirana u cilju poticanja rasprave o participativnoj demokraciji te povećanja i poticanja sudjelovanja žena na mjestima odlučivanja, a posebno u politici u kontekstu predstojećih izbora. Prisustvovale su joj 91 sudionica iz nevladinih organizacija, parlamentarnih stranaka, sindikata i institucija. Kao rezultat opsežne rasprave i razmjene iskustva sudionica izrađene su preporuke za povećanje političke participacije žena.

  Pročitajte više

 • Sudjelovanje mladih u politici grada Zagreba

  Izvještaj "Sudjelovanje mladih u politici grada Zagreba" je izrađen u sklopu projekta "Ne budi samo pijun" koji je 2009. godine provodio CESI - Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje. U sklopu izvještaja nalazi se analiza političke participacije mladih na lokalnim izborima 2009. godine u gradu Zagrebu te analiza sudjelovanja mladih u tijelima odlučivanja u gradu Zagrebu. Također, u izvješaju se nalaze i preporuke za unapređenje političke participacije mladih u gradu Zagrebu.

  Pročitajte više

 • Žene u lokalnim izborima 2009.

  CESI su objavile analizu sudjelovanja žena u lokalnim izborima 2009. godine izrađenu u okviru projekta "Liderice u lokalnim zajednicama". Analiza je upućena županijskim organizacijama četiri najveće političke stranke te centralama parlamentarnih stranaka u Hrvatskoj. Analiza pokazuje koliko su stranke ozbiljno shvatile novi Zakon o ravnopravnosti spolova, ali i demokratsku važnost jednakih mogućnosti u politici.

  Analizu možete pronaći OVDJE.

  Pročitajte više

 • ZAKLJUČCI I PREPORUKE "Rodne politike u lokalne zajednice"

  ZAKLJUČCI I PREPORUKE proizašli su sa seminara "Rodne politike u lokalne zajednice" – održanog u Donjoj Stubici 2009. godine. Doneseni su na temelju iskustava iz rada i preporuka predstavnica i predstavnika lokalnih povjerenstava za ravnopravnost spolova. Zaključke i preporuke možete pronaći u .doc formatu OVDJE.

  Pročitajte više

 • Analiza politika jednakih mogućnosti na tržištu rada

  U sklopu projekta "Stvaranje novih mogućnosti za uključenje na tržište rada" napravljena je analiza provedbe mjera iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za 2008. godinu. Analizu je provela suradnica Vesna Kesić te je možete pronaći u .ppt formatu OVDJE.

  Pročitajte više

 • Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada

  Cilj istraživanja o rodnoj jednakosti na tržištu rada bio je utvrditi poštuje li se i u kojoj mjeri Zakon o radu i Zakon o ravnopravnosti spolova u procesu zapošljavanja, uvjeta rada, plaća, edukacije, napredovanja na radu, te prikazati  individualna iskustva zaposlenika/ca, kroz njihove  percepcije o "jednakim mogućnostima" na tržištu rada  prvenstveno u odnosu na spol, ali i druge nezavisne varijable (vlasništvo poduzeća, obrazovanje i sl.). Priručnik "Istraživanje o jednakim mogućnostima na tržištu rada" se može downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu

  Pročitajte više

 • Feminizam i država

  "Feminizam i država" je izvještaj koji objedinjuje rezultate dvaju istraživačkih projekata koji su rađeni tokom 2006. i 2007. godine. Istraživanja su od početka dizajnirana kao cjelina, pa su tim slijedom objedinjeni i njihovi rezultati, a u ovom izvještaju tretiraju se kao jedinstvena cjelina. Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

  Pročitajte više

 • Analiza Zakona o ravnopravnosti spolova

  Analiza je nastajala u periodu koji je veoma osjetljiv za hrvatski pravni okvir zaštite jednakosti spolova, kako zbog odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom je ukinut Zakon o ravnopravnosti spolova (Odluka U-I / 2696 / 2003), tako i zbog pregovora koje će Republika Hrvatska voditi s Europskom Unijom u Poglavlju 19. - Socijalna politika i zapošljavanje - Pregovora o pristupanju  Republike Hrvatske Europskoj uniji. U svjetlu navedenog, analiza je prvenstveno usmjerena prema hrvatskim zakonodavnim tijelima. Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

  Pročitajte više

 • Preporuke za povećanje političke participacije žena

  CESI je nakon parlamentarnih izbora 2007. godine izradio "Preporuke za povećanje političke participacije žena" namijenjene političkim strankama. Političke stranke ako žele ozbiljno ispunjavati svoju funkciju zastupanja građana/ki i zagovaranja koncepcije općeg dobra, nužno moraju uključiti žene kao one koje zastupaju i uvažavati interese i potrebe žena kao neodvojivi dio svake koncepcije općeg dobra.

  Preporuke možete pronaći OVDJE.

  Pročitajte više

 • Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adolescenata i adolescentica - izvještaj istraživanja Muškarci, žene i seksualnost

  "Značaj roda u stavovima i seksualnom ponašanju adolescenata i adolescentica - izvještaj istraživanja Muškarci, žene i seksualnost" naziv je publiciranog izvještaja o dvogodišnjem istraživanju adolescentske seksualnosti. Istraživanje je provedeno na uzorku od 995 adolescenata/ica u dobi od 16 i 17 godina u četiri grada u RH. Istraživanjem smo željeli ispitati kako vjerovanja o rodnim razlikama koja se obično smatraju "prirodnim" i "normalnim", utječu na norme i očekivanja mladih u seksualnom ponašanju te na koji način ova rodna dimenzija utječe na rizično seksualno ponašanje. Publikacija je namijenjena istraživačkim i obrazovnim institucijama te nevladinim organizacijama. Izvještaj se može downloadati u zip formatu, a dostupan je i na engleskom jeziku.

  Pročitajte više

 • Nasilje ne prolazi samo od sebe

  Većina mladih u dobi od 16 do 19 godina koja je sudjelovala u istraživanju već ima iskustvo veze i mnogi smatraju da je nasilje u vezama ozbiljan problem među adolescentima/adolescenticama. Za neke od njih, saznanje o postojanju nasilja u partnerskim vezama dio je njihovih svakodnevnih interakcija i socijalnih mreža: otprilike trećina mladih druži se s vršnjačkom grupom u kojoj se nalaze i osobe u nasilnoj vezi, a svaka peta mlada osoba izjavila je da direktno poznaje neku/nekoga u nasilnoj vezi. Istraživanje možete preuzeti OVDJE.

  Pročitajte više

<< < 1 2 3