CESI Logo

Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine

CESI je partnerska organizacija na projektu Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine koji kao nositeljica provodi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa ostalim partnerima: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,  Sindikat umirovljenika Hrvatske i  Institut za ravnopravnost žena i muškaraca (Belgija) a državna tijela koja daju potporu su: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava,  Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku.

Projekt se bavi gotovo nevidljivom temom rodne nejednakostiu plaćama i mirovinama, što za posljedicu ima socijalnu i ekonomsku nesigurnost za žene.

Projektom se žele osigurati standardi, mjere i akcije koje će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene. Ciljana skupina su predstavnici/e vlasti, javnih i privatnih kompanija, sindikata te učenici/e srednjih škola na nacionalnoj i lokalnoj razini. Kroz projekt ćemo dobiti nova znanja koja će omogućiti razumijevanje uzroka i posljedica jaza u plaćama i mirovinama, kreirat ćemo edukacijski program, izraditi nacionalni zakonodavni okvir te organizirati nacionalne kampanje s ciljem osvješćivanja o ovoj problematici.

Više o projektu pogledajte u brošuri u prilogu.