CESI Logo

JUMP - Juggling Motherhood and Proffession

Krajem prošle godine CESI je u suradnji s organizacijama iz Italije, Španjolske i Grčke započela rad na provedbi dvogodišnjeg projekta u okviru kojega ćemo povezati sudionice i  sudionike projekta a s ciljem učenja i povezivanja u pružanju socijalnih usluga. Projekt je namjenjen svim pružateljima socijalnih usluga u zajednicama koji rade na podršci, edukaciji i informiranju dugotrajno nezaposlenih osoba. 

Krajnji cilj projekta je pružit  socijalnu podršku i edukaciju majkama, osjetljivih društvenih skupina, prilagođenu njihovim potrebama  kako bi se povećalo njihovo  samopouzdanje kao i moguće šanse u svijetu rada.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine i u partnerstvu sa: Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo – ONLUS - Italija, ETA BETA s.c.s. – Italija, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO – Italija, FUNDACION SENARA – Španjolska, EEO Group S.A. – Grčka, KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU – Grčka.

Nakon održanog prvog partnerskog sastanka u Torinu na kojem su dogovoreni prvi koraci u provedbi projekta radimo na provedbi analize stanja i potreba kao i na web stranici projekta.

 Projekt je financijski podržan kroz program Erasmus +, Europske Unije.