CESI Logo

Letak za parlamentarne izbore 2011.

Ženske feminističke organizacije CESI i Babe! iz Zagreba, Domine iz Splita, CGI iz Poreča i Delfin iz Pakraca izradile su Žensku platformu 2011. Ženska platforma predstavlja zahtjeve žena političkim strankama uoči parlamentarnih izbora 2011. godine, a nastala je kao rezultat konzultacija koje su sa ženama diljem Hrvatske vodile aktivistice naših organizacija. Ova razglednica namijenjena je slanju političkim strankama.