CESI Logo

Letci

 • Pravo na izbor

  Pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece temeljno je ljudsko pravo i uključuje pravo na pobačaj.

  Pročitajte više

 • Pravo na reproduktivno i seksualno zdravlje

  Mladi imaju pravo na informacije, usluge, zaštitu reproduktivnog i seksualnog zdravlja, pravo na reproduktivne izbore i užitak.

  Pročitajte više

 • Medijska pismenost

  Medijska pismenost mladih u 21. stoljeću projekt je koji za cilj ima omogućiti mladima stjecanje medijskih znanja i vještina koje pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva. 

  Pročitajte više

 • Europska Unija i rodna ravnopravnost

  Ovaj letak nastao je kao dio projekta koji sufinancira Grad Zagreb u svrhu promicanja vrijednosti Europske unije i informiranja građana i građanki o pravnim temeljima i institucijama EU. Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost CESI te ne izražava stavove i mišljenja Grada Zagreba.

  Pročitajte više

 • Ulažimo u mlade i reproduktivno i seksualno zdravlje

  Infografika "Ulažimo u mlade i reproduktivno i seksualno zdravlje" nastala je u okviru projekta kojem je cilj promicati sigurno i odgovorno seksualno ponašanje mladih te unaprijediti reproduktivno i seksualno zdravlje mladih. Projekt je proveden uz financijsku podršku Grada Zagreba.

  Pročitajte više

 • Moj glas protiv nasilja

  Ovaj letak je nastao u sklopu projekta Moj glas protiv nasilja . Projekt u trajanju od dvije godine provodi Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike u partnerstvu sa Ženskom sobom - Centar za seksualna prava i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz (...)

  Pročitajte više

 • Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?

  Letak je nastao u okviru projekta "Za rad spremne" s ciljem informiranja mladih i lokalne zajednice o Garanciji za mlade, radničkim pravima te o specifičnom položaju mladih žena u svijetu rada. Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Krapina (...)

  Pročitajte više

 • Građani i građanke imaju moć

  Letak je nastao u okviru projekta "Građani i građanke imaju moć!" s ciljem informiranja građana/ki o Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije. Sadržaj letka isključiva je odgovornost CESI.

  Pročitajte više

 • Dvije djevojčice

  Letak je nastao u okviru kampanje Dvije djevojčice provodi 13 europskih zemalja s ciljem osvješćivanja mladih i djece o problemu trgovanja ljudima te ih se želi upozoriti na potencijalno opasne situacije i kako ih prepoznati. U Republici Hrvatskoj kampanju provodi CESI u suradnji s (...)

  Pročitajte više

 • Europske mogućnosti za ruralne žene

  Letak je informativnog karaktera i namijenjen sudionicama info seminara kao i svim ostalim osobama koje žele saznati informacije o projektu. Projekt "Europske mogućnosti za ruralne žene" provodi CESI, K zona, Radio Kaj i Udruga žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i (...)

  Pročitajte više

 • Imaš 100% pravo na nenasilje

  Letak "Imaš 100% pravo na nenasilje" namijenjen je stanovnicama Krapinsko-zagorske županije. U njemu se nalaze osnovne informacije o vrstama nasilja, karakteristikama nasilnih veza i činjenicama o nasilju, kao i kontakti relevantnih institucija i organizacija s područja Krapinsko-zagorske (...)

  Pročitajte više

 • Letak za parlamentarne izbore 2011.

  Ženske feminističke organizacije CESI i Babe! iz Zagreba, Domine iz Splita, CGI iz Poreča i Delfin iz Pakraca izradile su Žensku platformu 2011 . Ženska platforma predstavlja zahtjeve žena političkim strankama uoči parlamentarnih izbora 2011. godine, a nastala (...)

  Pročitajte više

 • Dobar savjet zdravlja vrijedi

  Letak je osmišljen u okviru kampanje "DOBAR SAVJET ZDRAVLJA VRIJEDI" usmjerenu na zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih. Kampanja ali i letak upozoravaju na činjenicu da su mladima potrebne informacije i savjeti o seksualnosti te "youth friendly" savjetovališta i (...)

  Pročitajte više

 • Roditeljstvo nije igra

  Letak RODITELJSTVO NIJE IGRA želi upozori na važnost i potrebu rješavanja pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih te podjeća na obaveze Republike Hrvatske u tom području. Glavna poruka letka je da mladi imaju pravo na seksualnu edukaciju, savjetovališta i klinike.

  Pročitajte više

 • Letak za lokalne izbore 2009.

  U sklopu projekta "Liderice u lokalnim zajednicama" izrađen je informativni letak za lokalne izbore 2009. godine. Letak je sadržavao izvatke iz najvažnijih nacionalnih i međunarodnih zakona i dokumenata, a koji se odnose na sudjelovanje žena u procesima odlučivanja.

  Pročitajte više

1 2 > >>