CESI Logo

Libela - portal o rodu, spolu i demokraciji

Portal LIBELA (www.libela.org) je informacijski portal koji pruža informacije o rodu, spolu i demokraciji i započeo je s radom početkom 2009. godine. Portal je posvećen praćenju i propitivanju realiteta, demokratskih i socijalnih praksi iz rodne perspektive, s naglaskom na povećanje vidljivosti društvenog, političkog i kulturnog angažmana žena. Važna misija portala je dekonstrukcija rodnih stereotipa i seksizama prisutnih u mainstream medijskom sadržaju kao i podvrgavanje medijske stvarnosti kritičkom promišljanju iz feminističke perspektive.

LIBELA teži biti platforma za edukaciju mladih novinara/ki, ali i zainteresiranih građana/ki koji suradnjom na LIBELI uz usvajanje znanja iz novinarstva usvajaju i rodnu perspektivu te se motiviraju za istraživanje rodnih tema i za izražavanje vlastitog mišljenja.