CESI Logo

Medijska pismenost

Medijska pismenost mladih u 21. stoljeću projekt je koji za cilj ima omogućiti mladima stjecanje medijskih znanja i vještina koje pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva. 

Kroz projekt se provode aktivnosti edukacije mladih o medijskoj pismenosti i medijskim kompetencijama, informiranje mladih o temi mladih i medija kroz školske novine i mrežne stranice škola te druge aktivnosti vezane uz infomiranje i medijsku pismenost mladih.

Projekt provodi Mreža udruga Zagor uz partnere Gimnaziju Antuna Gustava Matša Zabok, Srednju školu Zlatar i CESi - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.