CESI Logo

Ulažimo u mlade i reproduktivno i seksualno zdravlje

Infografika "Ulažimo u mlade i reproduktivno i seksualno zdravlje" nastala je u okviru projekta kojem je cilj promicati sigurno i odgovorno seksualno ponašanje mladih te unaprijediti reproduktivno i seksualno zdravlje mladih. Projekt je proveden uz financijsku podršku Grada Zagreba.