CESI Logo

Mladi na tržištu rada

Nezaposlenost mladih je problem svjetskih razmjera, koji je svoju ekspanziju doživio osobito nakon svjetske ekonomske krize 2008. Kao izravna posljedica krize, stopa nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj je narasla. U posebno teškom položaju su mlade žene zbog dvostruke diskriminacije – temeljene na spolu i dobi. Diskriminacija na temelju spola ionako je najprisutnija upravo u svijetu rada i u procesima zapošljavanja

Visoka stopa nezaposlenosti, a potom i neusklađenost obrazovnog sustava s tržištem rada, konstantna rezanja radničkih prava, rast troškova života i  slično, gorući su društveni problemi koji čine život mladih danas, nakon izlaska iz školovanja, vrlo teškim. U posebno teškom položaju su mlade žene zbog dvostruke diskriminacije – temeljene na spolu i dobi. Najvažniji pokazatelj neravnopravnosti je činjenica da žene čine 52,9% nezaposlenih, te su podložne različitim oblicima diskriminacije pri zapošljavanju i prilikom napredovanja u karijeri, zbog dobi, reproduktivnog statusa ili predrasuda i stereotipa o ulogama i sposobnostima žena. Žene predstavljaju 60% visoko obrazovnog kadra proizašlog sa visokih učilišta u zadnjih 5 godina, međutim, stopa radne aktivnosti žena iznosi niskih 43%. Područja djelatnosti u kojima žene predstavljaju većinu sastoje se uglavnom od poslova koji se tradicionalno smatraju prigodnima za žensku rodnu ulogu.

Budući da nadležne institucije mlade promatraju kao homogenu skupinu, ne izlaze u javnost s analiziranim podacima i/ili statistikama vezanim uz mlade i svijet rada cilj ovog istraživanja je dobiti pregled položaja mladih na tržištu rada s naglaskom na žene.  Podatci će se odnositi na mlade koji su u zadnje dvije godine izašli iz sustava obrazovanja, kako bi vidjeli jesu li se zaposlili, ako jesu na kakve poslove i oblike rada. Te informacije ključne su za kreiranje adekvatnih poruka kampanje kao i za daljnje zagovaračke aktivnosti u dijelu kreiranje rodno osjetljivih i mladima prilagođenih javnih politika. Podatci će biti maksimalno rodno segregirani kako bismo dobili uvid u specifičan položaj mladih žena u svijetu rada. 

Istraživanje je provedeno putem online ankete pomoću google docs alata za izradu upitnika,a podaci su prikupljani u periodu od 13. siječnja do 8. veljače 2015. 

Istraživački izvještaj