CESI Logo

Radnica

Projekt "Radnica" nastoji suzbiti diskriminaciju žena u svijetu rada, te time potaknuti njihovu emancipaciju. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu zaštićenost žena u svijetu rada, gdje konstantno bivaju podvrgnute diskriminatornim praksama poslodavaca i radnog okruženja. 

Do sada se pokazalo da žene nemaju povjerenja u institucije, te ne znaju koji su mehanizmi pravne zaštite u slučajevima diskriminacije. Stoga je diskriminacija žena na radnom mjestu u velikoj mjeri neprijavljena. Radnice koje su se suočile s diskriminacijom često nisu upoznate sa svojim pravima, te ne znaju ni kome se obratiti. Stoga ovaj projekt za svrhu ima osvještavanje društva o problemima rodne diskriminacije, informiranje žena o njihovim radnim i socijalnim pravima, te u konačnici i pružanje savjetovanja i pravne zaštite.

Cjelokupan se projekt bazira na web portalu Radnica www.radnica.org na kojem žene mogu pisati svoja iskustva, svjedočiti o diskriminatornim praksama poslodavaca, zatražiti savjet, pronaći sve informacije o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada te u konačnici zatražiti pravnu pomoć. Kao promidžbena podrška web portalu radnica.org osmišljen je i TV i radio spot koji koriste ideju i slogan Mogli biste stati u njezine cipele, ali se s njom ne biste mijenjali. 

Time se nastoji ukazati na problem nedovoljnog senzibiliteta javnosti i cjelokupnog društva po pitanju diskriminacije žena u svijetu rada. Žene u većini slučajeva rade u znatno nesigurnijem radnom okruženju od muškaraca. To uključuje upite o privatnom životu na razgovorima za posao, rad na određeno, nesigurnost očuvanja radnog mjesta u slučaju trudnoće, prijetnje otkazima zbog korištenja bolovanja zbog obiteljskih obveza, otežano napredovanje, manje plaće od muških kolega na istom radnom mjestu, te seksualno uznemiravanje.

Web portal Radnica služi kao virtualno mjesto i koristan alat za osnaživanje, podršku i emancipaciju žena u svijetu rada.

Aktivna je i Facebook stranica te Twitter račun!

Projekt su financijski podržali Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske i GIP International.