CESI Logo

Mogli biste stati u njezine cipele, ali se s njom ne biste mijenjali

Ovaj video, kao i web Radnica.org, nastao je u okviru CESI programa "Socijalna pravda i jednake mogućnosti"  s ciljem suzbijana diskriminacije u svijetu rada. Svrha projekta je unaprijediti rodnu jednakost u svijetu rada kroz pružanje pravne pomoći i zaštite u području radnih i socijalnih prava kao i informirati društvo o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada i zapošljavanja. Projekt podupiru Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske i GIP International.