CESI Logo

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Cilj projekta je pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela te promoviranja prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo, a s ciljem sprečavanja njihove daljnje viktimizacije.

U okviru projekta provodit će se sljedeće aktivnosti:

  • pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela,

  • pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela koje nisu prijavile/i kazneno (prekršajno) djelo te pružanje podrške nakon završetka sudskog postupka,

  • pružanje podrške žrtvama i svjedocima pratnjom na sud,

  • pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u vidu pratnje na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb.

Osim navedenih usluga namijenjenih izravnim korisnicima projekta (žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela), provest će se Nacionalna kampanja s ciljem promoviranja prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka te informiranju žrtava kaznenih djela kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo, a s ciljem sprečavanja njihove daljnje viktimizacije.

Aktivnosti će provoditi volonterke, voditeljica projekta, te dvije vanjske suradnice; psihologinja i pravnica.

U okviru projekta organizirat će se okrugli stolovi i tematske sjednice za predstavnike nadležnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva s područja Krapinsko-zagorske županije s ciljem uspostave što bolje međusektorske suradnje institucija u području zaštite i pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela.

Projekt će se provoditi tijekom 2018., 2019. i 2020. godine, a financiran je od strane Ministarstvo pravosuđa u okviru Javnog poziva za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. 

Uz udrugu CESI; SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije, partneri na projektu su:

Ženska soba - Centar za seksualna prava

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin

DEŠA Dubrovnik

Udruga "Hera Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava"

Informativno pravni centar

Ženska grupa Karlovac "Korak"

S.O.S Virovitica - savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Udruga "ZvoniMir"