CESI Logo
08.04.2019. 11:44:38

Novi projekt za smanjenje diskriminacije i podršku nezaposlenim ženama u svijetu rada!

Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja

 Projekt Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"   

UP.01.3.1.01 - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Diskriminaciju žene najčešće doživljavaju u području rada i zapošljavanja, jer žene čine većinu nezaposlenih, većinu zaposlenih na određeno vrijeme, većinu u potplaćenim sektorima, čine i većinu žrtava uznemiravanja po spolu ili seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Na tržištu rada i dalje postoji rodno uvjetovana segregacija zanimanja koja je usko povezana sa jazom u plaćama između žena i muškaraca. Sve veći jaz u mirovinama između žena i muškaraca doprinosi održanju veće izloženosti žena riziku siromaštva. Pritužbe Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova se u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju i u najvećem broju se radi o ženama(69,3%). Najviše pritužbi dolazi u pogledu ostvarivanja socijalnih i radnih prava (60,8%).

Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji. Korisnice programa su dugotrajno nezaposlene žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju svojih radnih i socijalnih prava.

Aktivnosti projekta su: edukacije,mentorstvo, profesionalno usavršavanje,pravna pomoći i podrška nezaposlenim ženama, promocija projekta, te izrada preporuka za zapošljavanje žena.

Korisnici projekta su i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje -  Grada Zagreba i Krapinsko zagorske županije. Ukupan predviđeni broj direktnih korisnica i korisnika je 215. Indirektne korisnice/i su sve osobe koje dobiju informacije o projektu, problematici žena u svijetu rada i zapošljavanja putem medijskih akcija, web portala www.radnica.org i web stranice www.cesi.hr, društvenih mreža.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt će se provoditi u razdoblju od 26.03.2019. do 25.03.2021. Ukupna vrijednost projekta iznosi 951.458,42 kune.

 Osoba za kontakt: Anamarija Tkalčec 

"Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost CESI."