CESI Logo
09.05.2019. 12:50:35

prezentacija rezultata projekta Love&Respect

Okrugli stol

Okrugli stol "Zajednički napori u prevenciji nasilja u vezama mladih" u organizaciji CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, SOS telefona za žene žrtve nasilja i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, održat će se u utorak, 14. svibnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Centra za mlade i nezavisnu kulturu KZŽ (Zelene Dvorane) u Zaboku.

Na okruglom stolu uvodno će govoriti:

  • Sanja Cesar, CESI: "Love&Respect – prevencija nasilja u vezama mladih"
  • Nataša Bijelić, CESI: "Rezultati nacionalnog istraživanja nasilja u partnerskim vezama mladih"
  • Tanja Cujzek, ravnateljica CZSS Zabok:  "Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u mladenačkim vezama – perspektiva centra za socijalnu skrb"
  • Andreja Jurić, policijska službenica za prevenciju u Uredu načelnika PU krapinsko-zagorske: "Postupanja policije u prevenciji nasilja u obitelji i nasilja u mladenačkim vezama"
  • Ana Đurkan, Mreža udruga Zagor: "Rad na prevenciji vršnjačkog nasilja" 

Okrugli stol će moderirati: Tajana Broz, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

Rad s mladima na prevenciji izrazito je važan jer to je razdoblje u kojem se stupa u prve emocionalne i seksualne veze,  a mladi osim prepoznavanja štetnih i nasilnih ponašanja, trebaju naučiti kakve su to kvalitetne veze te uspostavljati odnose koji se osnivaju na ravnopravnosti, poštovanju i povjerenju.  Neophodno je potaknuti mlade da se suprotstave stavovima, ponašanjima i jeziku koji pridonosi diskriminaciji i kulturi nasilja protiv žena. Strah, sram, neosviještenost, te nedostatak relevantnih informacija i resursa, razlozi su zbog kojih mladi problem nasilja u vezi uglavnom nastoje riješiti sami, te se najčešće ne odlučuju prijaviti nasilje nekoj odrasloj osobi, kao niti potražiti pomoć izvan grupe bliskih prijatelja/ica.

Okrugli stol će poslužiti kao prilika za povezivanje, razmjenu znanja i iskustva institucija,  organizacija civilnog društva te međusektorske suradnje kroz predstavljanje edukativnih i preventivnih aktivnosti te inovativnih alata i rezultata projekta "Love & Respect".