CESI Logo
26.09.2019. 16:45:42

Hrvatska treba spriječiti kršenje prava na reproduktivno zdravlje

Podnesak Odboru za ljudska prava UN-a

(Foto: Women’s Global Network for Reproductive Righ)

CESI, CRR -Centar za reproduktivna prava i Udruga RODA  pripremile su podnesak UN Odboru za ljudska prava vezano za implementaciju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Odbor će na svojoj sjednici koja će se održati od 14.10. do 8.11. pripremiti listu tema na osnovu kojih će Republika Hrvatska pripremiti svoje izvješće.

Mi tražimo da Odbor za ljudska prava na listu tema za izvještavanje uključi problem odbijanja pružanja medicinske skrbi ženama od strane liječnika i drugog medicinskog osoblja (tzv. priziv svijesti) te da se Hrvatska očituje o kršenju prava žena povezanih s njihovim reproduktivnim zdravljem.