CESI Logo

Organizacijske vrijednosti

O CESI

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, feministička, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena – 8. ožujka 1997. godine – kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma te pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu. CESI su osnovale aktivistice i članice ženskih i mirovnih inicijativa s dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama koje su preživjele traume rata. Uži tim ima 20 članica, a velik broj suradnica i volontera/ki svojim radom doprinosi razvoju i ostvarenju naših ciljeva.

Misija

CESI je feministička organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom razvoja demokratskog društva.

Vizija

Republika Hrvatska  je demokratsko, socijalno pravedno društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima društvenog, političkog, kulturnog i ekonomskog života. CESI je feministička organizacija koja kroz stručna znanja i vještine potiče usavršavanje, razvoj i osnaživanje svih društvenih aktera za pravedno društvo.

Vrijednosti i principi djelovanja

CESI svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro, a u skladu s vrijednostima feminizma, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, solidarnosti te jednakih mogućnosti. Društvene promjene koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu te socijalna osjetljivost važne su odrednice za koje se zalažemo u svom djelovanju.

Kao organizacija razvijamo znanje, fleksibilnost i spremnost na suradnju te potičemo na doprinos svake osobe u zajedničkom djelovanju. Konstantno promišljanje feminističke teorije i prakse osobine su koje njegujemo kao pojedinci/ke i kao članovi/ice tima. 

Više online: cesi.hr

FB: CentarCESI

Youtube: Ravnopravnost

Strateški ciljevi 2018-2020 

Organizacija CESI u svom djelovanju u novom strateškom periodu  nastavlja sa borbom za vrijednosti, misiju i viziju ravnopravnog i pravednog društva a protiv neokonzervativnog radikalizma primjenjujući suradničke projekte promišljajući feminističku teoriju i praksu. 

U narednom strateškom razdoblju CESI će djelovati kroz postojeće programe : Socijalna pravda i jednake mogućnosti, Društveni aktivizam i politički procesi, Spol, rod i seksualna prava u 3 osnovne strateške cjeline:

1.      Zagovaranje  rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava  

2. Direktan rad u svrhu postizanja rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava

3.      Edukacija i senzibilizacija u svrhu uklanjanja rodnih stereotipa i prevencija rodno uvjetovanog nasilja