CESI Logo

Žene biraju novu šansu!

Nezaposlenost je kompleksan društveni problem, a u općoj nezaposlenosti posebno se ističe nezaposlenost žena koje se na tržištu rada susreću s višestrukom diskriminacijom, manjkom društvene i institucionalne potpore za zapošljavanje te im više nego drugim grupama prijeti socijalna isključenost kao posljedica dugotrajne nezaposlenosti. Projekt "Žene biraju novu šansu" stvoren je na temelju našeg iskustva u radu s ženama i drugim socijalno isključenim grupama te u skladu s nacionalnim strategijama i planovima zapošljavanja. Projekt se različitim setovima aktivnosti provodi od kraja 2010. godine u svrhu pružanja potpore za unaprjeđenje zapošljivosti žena kroz edukaciju i osnaživanje nezaposlenih žena te besplatno pravno savjetovanje o radnim i socijalnim pravima.

Projekt se provodi u Zagrebu i namijenjen je najranjivijoj i najvećoj skupini nezaposlenih žena – starijima od 40 godina, dugotrajno nezaposlenima, neaktivnima u traženju posla i samohranim majkama.

U okviru ovog projekta provoditi će se slijedeće aktivnosti :

  • grupe podrške u sklopu kojih će dobiti potporu i edukaciju za aktivno traženje posla.

  • izdavanje brošure Kutija s alatima. To je praktični je vodič kroz radna prava, ali i pisanje biografije i molbe, a sadrži i posjetnice te osobni planer za traženje posla. Kutiju s alatima koja će biti objavljena i u elektronskom obliku moći će koristiti neograničen broj nezaposlenih žena.

  • pravno savjetovanje s ciljem pomoći ženama u ostvarenju radnih i socijalnih prava. On-line savjet može se zatražiti svakodnevno na e-mail: pravnosavjetovanje@cesi.hr. Usluge savjetovališta u potpunosti su besplatne.

Donatori: Europska unija u okviru IV komponente IPA programa "Razvoj ljudskih potencijala", Međunarodna mreža fondacija Otvoreno društvo/ Krizni fond za Hrvatsku te Ministarstvo rada Republike Francuske, Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj i Grad Zagreb.