CESI Logo

Pravo na reproduktivno i seksualno zdravlje

Mladi imaju pravo na informacije, usluge, zaštitu reproduktivnog i seksualnog zdravlja, pravo na reproduktivne izbore i užitak.