CESI Logo

Preferiram tebe!

Ovaj je priručnik nastao u sklopu projekta Ravnopravne 2.0 koji provodi CESI – Centar za
edukaciju, savjetovanje i istraživanje uz financijsku potporu Grada Zagreba. Priručnik je
namijenjen političarkama koje žele voditi personaliziranu kampanju, saznati kako voditi
odnose s javnošću i koristiti nove medije.

Prvo se poglavlje bavi preferencijskim glasovanjem, drugo odnosima s javnošću, a treće online
komunikacijom. Na kraju priručnika možete pronaći primjere dobrih, ali i loših praksi. Cilj priručnika je
pomoći političarkama u vođenju uspješne personalizirane političke kampanje u cilju dobivanja glasova na izborima, posebice preferiranih glasova.

Autorice priručnika su:
Maja Gergorić - Preferencijsko glasovanje,
Krešimira Rendulić - Odnosi s javnošću,
Ana Keglović Horvat - Online komunikacije i Primjeri iz prakse online
komuniciranja.