CESI Logo

Preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za marginalizirane skupine žena koje traže posao

U okviru projekta "Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada" provedeno je mapiranje socijalnih usluga vezanih uz pomoć pri zapošljavanju koje provode različite udruge, institucije, lokalne vlasti kroz analizu dokumenta i provođenje fokusiranih grupnih diskusija.

Analiza stanja o dostupnim socijalnim uslugama, posebice uslugama koje mogu koristiti marginalizirane skupine žena koje se žele zaposliti provedena je u četiri županije. Održano je devet fokusiranih grupnih diskusija s dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga i smanjenja nezaposlenosti.

Namjera nam je bila kroz fokusirane grupne diskusije saznati više o uslugama koje institucije/organizacije pružaju, ostalim uslugama koje mogu doprinijeti poboljšanju položaja marginaliziranih skupina žena, mogućnostima i preprekama s kojima se susreću pružatelji usluga i korisničke skupine te dobiti neke prijedloge za poboljšanje u području pružanja socijalnih usluga za marginalizirane skupine žena.

Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN". Ukupna vrijednost projekta je 592.754,16kn. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge.

Projekt  ima za cilj osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju pružanja socijalnih usluga.