CESI Logo

Priručnik za participativno odlučivanje

Ovaj je priručnik sastavljen kako bi pomogao organizacijama civilnoga društva i/ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave u primjeni participativnog pristupa u procesu donošenja odluka, javnih politika ili provedbe projekata od interesa šire zajednice. Participativni pristupi služe za poboljšanje funkcionalnosti, kvalitete i ugleda javnih usluga putem zajedničkog planiranja i implementacije u suradnji s lokalnim dionicima. Misao vodilja ovog pristupa jest da je jak partnerski odnos između javnih tijela, privatnoga sektora i civilnoga društva kamen temeljac učinkovitog kreiranja javnih politika.
U priručniku nudimo savjete, alate i primjere dobre prakse kao pomoć za provedbu participativnog pristupa. Participativni pristupi se odnose na čitav niz metoda i alata, a ne na određen, specifičan pristup – stoga smo u priručnik uključili primjere stvarne primjene načela participativnog odlučivanja kao što su "participativno budžetiranje" ili "paneli građana/ki" i njihovu upotrebu diljem Europe.

Priručnik je sastavila Zaklada Giacomo Brodolini u okviru projekta "Građani i građanke imaju moć: održivi modeli za participaciju građana/ki i organizacija civilnoga društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou" čija je nositeljica CESI. Sadržaj priručnika isključiva je odgovornost CESI. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu ovdje.

Priručnik za participativno odlučivanje