CESI Logo

Brošure i priručnici

 • Europske mogućnosti za žene s ruralnih područja

  Ova brošura nastala je u okviru projekta Europske mogućnosti za ruralne žene koji financira Europska unija kroz program IPA INFO 2012, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Projekt "Europske mogućnosti za ruralne žene" provode CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, (...)

  Pročitajte više

 • Brošura "Dvije djevojčice"

  Brošura je nastala u okviru kampanje "Dvije djevojčice" koja se provodi u 13 europskih zemalja s ciljem osvještavanja rizika kojem su izložene djevojke koje su privlačnim ponudama o zaposlenju ili iz nekih romantičnih razloga odlučile putovati u druge zemlje.

  Pročitajte više

 • Mlade žene mijenjaju svijet!

  Brošura Mlade žene mijenjaju svijet! nastala je u okviru istoimenog projekta koji provodi CESI u partnerstvu sa Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije. Projektom se želi uključiti i osnažiti mlade žene za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na (...)

  Pročitajte više

 • ROZA - Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama

  Zakon o ravnopravnosti spolova kaže da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni u svim fazama planiranja, donošenja i provedbe neke odluke ili akcije ocjenjivati i vrednovati učinke te odluke ili akcije na položaj žena, odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ravnopravnosti (...)

  Pročitajte više

 • Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama

  Programski paket "Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama" namijenjen je prvenstveno nastavnicima i nastavnicama koji rade s učenicima/ama u dobi od 14 – 18 godina bez obzira na to imaju li iskustvo u temama vezanim uz rodnu jednakost i nasilje u intimnim parterskim vezama. Priručnik također mogu koristiti stručnjaci/stručnjakinje,  članovi/članice organizacija civilnog društva koji rade s adolescentskom populacijom na području rodnih stereotipa i nasilja u intimnim partnerskim vezama. CD sa programskim paketom dostupan je u CESI.

  Pročitajte više

 • Istraživanje "Gdje žene žele raditi"

  U sklopu projekta "Žene biraju novu šansu - Osnaživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada" koji se provodi uz potporu Europske unije provedeno je istraživanje o poželjnom radnom okruženju i idealnim uvjetima rada iz rodne perspektive pod nazivom "Gdje žene žele raditi". Istraživanje je provedeno sa svrhom da se što kvalitetnije razumiju potrebe žena na radnom mjestu i željeni uvjeti rada.

  Pročitajte više

 • KIS - Kao i svi

  CESI su uz potporu Delegacije Europske unije u Hrvatskoj, u 2011. godini provodile projekt "Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida". Jedna od aktivnosti projekta bilo je i provođenje programa za osnaživanje mladih i edukacije o životnim vještinama, seksualnosti te prevenciji nasilja u vezama koji CESI provodi već desetak godina s mladima diljem Hrvatske. Program KIS - Kao i svi prilagođen za rad s mladima s oštećenjem vida na temu životnih vještina, seksualnosti i prevencije nasilja u vezama možete preuzeti OVDJE!

  Pročitajte više

 • Leadership program za žene s oštećenjem vida

  CESI su uz potporu Delegacije Europske unije u Hrvatskoj, u 2011. godini provodile projekt "Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida". U sklopu ovog projekta CESI edukacijski program "Žene i vođenje" prilagođen je za rad sa ženama s oštećenjem vida te je proveden seminar za razvoj vještina vođenja za 18 žena. Sudionice seminara su pak sa ženama u svojim lokalnim zajednicama organizirale akcije kroz koje su promicale veće sudjelovanje žena s oštećenjem vida u društvenom životu. Program Žene i vođenje prilagođen za rad sa ženama s oštećenjem vida možete preuzeti OVDJE!

  Pročitajte više

 • Ženska platforma za parlamentarne izbore 2011. godine

  Ženske feminističke organizacije CESI i Babe! iz Zagreba, Domine iz Splita, CGI iz Poreča i Delfin iz Pakraca izradile su Žensku platformu 2011. Ženska platforma predstavlja zahtjeve žena političkim strankama uoči parlamentarnih izbora 2011. godine, a nastala je kao rezultat konzultacija koje su sa ženama diljem Hrvatske vodile aktivistice naših organizacija.

  Pročitajte više

 • Alatnica-Kutija s alatima za zapošljavanje

  Brošura Alatnica-Kutija s alatima za zapošljavanje namijenjena je svima onima koji žele poboljšati svoje vještine i mogućnosti u traženju posla, a prvenstveno je namijenjena ženama koje još uvijek čine većinu nezaposlenih te su suočene s brojnim problemima u svijetu rada.

  Pročitajte više

 • Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada

  Projekt "Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada" provodio je tijekom 2009. i 2010. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje u partnerstvu sa CESI, Uredom za ljudska prava, Institutom Ivo Pilar, Selectiom i L&R Social Research u sklopu programa PROGRESS.

  Pročitajte više

 • SEX NA EX

  Priručnik za javno zagovaranje u području seksualnih prava mladih "SEX NA EX" namijenjen je onima koji/e žele pokrenuti društvene promjene koje će dovesti do unaprijeđenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih. Publikacija je djelo grupe mladih eksperata/ica koji su u suradnji s CESI analizirali situaciju, javne politike i prakse u Hrvatskoj i dobre prakse u Europskoj Uniji te izradili priručnik koji će služiti mladima kao alat za javno zagovaranje. Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

  Pročitajte više

 • Roza brošura

  Zakon o ravnopravnosti spolova kaže da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svim fazama planiranja, donošenja i provedbe neke odluke ili akcije ocjenjivati i vrednovati učinke te odluke ili akcije na položaj žena, odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca. Kraće rečeno, dužne su provoditi rodno osviještenu politiku. Međutim, općenito prevladava značajno nerazumijevanje što to zapravo znači i na koji način kreirati rodno osjetljive politike. Iz tog razloga izdale smo publikaciju "Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama".

  Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

  Pročitajte više

 • Seksualna i reproduktivna prava mladih

  Brošura SEX NA EX - seksualna i reproduktivna prava mladih namijenjena je adolescentima i adolescenticama. Brošura informira i upoznaje mlade sa seksualnim pravima kako bi mogli slobodno i odgovorno živjeti svoju seksualnost. Pravo na informacije, seksualnu edukaciju te pravo na seksualno zadovoljstvo samo su neka od prava o kojima progovara ova brošura.

  Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu.

  Pročitajte više

 • MIA - Mlade i aktivne

  Brošura MIA - Mlade i Aktivne namijenjena je mladim ženama, a pokriva teme: feminizam, ženska ljudska prava i politička participacija žena. U sklopu poglavlja koje se bavi političkom participacijom mladih žena u Hrvatskoj predstavljamo mlade žene afirmirane u politici na nacionalnoj i lokalnoj razini te mlade žene afirmirane kroz organizacije civilnog društva. Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu. 

  Pročitajte više

<< < 1 2 3 4 > >>