CESI Logo

Brošure i priručnici

 • Pravilnik za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu

  U "Pravilniku za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu" su putem odredbi navedene upute za poslodavce, sindikate i agencije za zapošljavanje o mjerama koje je potrebno poduzimati u svrhu ostvarivanja jednakih mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu. Uspjeh bilo koje organizacije povećava se primjenom mjera kojima se potiču jednake mogućnosti pri zapošljavanju i na radnom mjestu. Pogledajte cjeloviti tekst publikacije.

  Pročitajte više

 • Vodič za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu

  Vodič sadrži osnovni koncept ravnopravnosti spolova, odnosno jednakih mogućnosti za žene i muškarce, koji je preuzet iz zakonodavstva Europske unije (EU) i treba poslužiti kao pomoć u praktičnoj provedbi zakonskih odredaba kojim se uređuje područje jednakih mogućnosti za žene i muškarce na radnom mjestu. Prvi je vodič ovakve vrste u Republici Hrvatskoj. "Vodič za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu" možete preuzeti u pdf formatu.

  Pročitajte više

 • Obje strane demokracije

  Brošura "Obje strane demokracije" izdana je u sklopu projekta Obje strane demokracije. Cilj brošure je stjecanje osnovnih informacija o ljudskim pravima, demokraciji i aktivnom građanstvu, izborima te rodnoj ravnopravnosti. Brošura je prvenstveno namijenjena mladima. Brošuru "Obje strane demokracije" može se downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

  Pročitajte više

 • Provođenje politike jednakih mogućnosti

  Brošura se bavi postojećom razinom zaštite prava žena na međunarodnoj razini, standardima zaštite prava žena u EU, te postojećom situacijom u Hrvatskoj. Na kraju se nalaze preporuke s ciljem poticanja promjena te usklađivanje s pravnim sustavom EU, a poseban je naglasak na poboljšanju sudjelovanja žena u tijelima odlučivanja. Brošura je poslana predstavnicima institucija koji su zaduženi za provođenje rodne ravnopravnosti, a svi zainteresirani mogu je dobiti u našem uredu, ili ju možete downloadati u zip formatu.

  Pročitajte više

 • Transgresija roda: spolna / rodna ravnopravnost znači više od binarnosti

  Konferencija "Transgresija roda: spolna / rodna ravnopravnost znači više od binarnosti" održana je od 7. do 9. listopada 2005. u Zagrebu. Zbornik konferencijskih radova, materijalni i praktični rezultat konferencije, sadrži veliku većinu prezentiranih radova, prikaz konferencijskog kulturno umjetničkog programa Gender (B)ender, kao i Rječnik manje poznatih riječi koji sadrži pojašnjenja određenih termina i pojmova čije značenje može biti manje poznato. Zbornik u bosansko-hrvatsko-srpskoj i u engeskoj jezičnoj verziji možete downloadati u pdf formatu sa http://www.zenskasoba.hr/tgenderzagreb/index.html

  Pročitajte više

 • Rodna perspektiva u politici i praksi

  Priručnikom su obuhvaćene teme koje su ključne za bavljenje pitanjima ravnopravnosti, objašnjenja pojmova koji su se počeli koristiti nedavno i nisu još zaživjeli u praksi, prikaz položaja žena u društvu, institucionalnog i zakonodavnog okvira, metode analiza stanja te neke metode rodno osviještene politike kao što je analiza proračuna iz rodne perspektive. Priručnik je namijenjen institucijama, nevladinim organizacijama, tijelima državne uprave i svima ostalima koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti. Priručnik "Rodna perspektiva u politici i praksi" se može downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu po cijeni od 80 kuna.

  Pročitajte više

 • Žene i vođenje

  Cilj CESI priručnika "Žene i vođenje" je pružiti čitateljstvu sveobuhvatnu sliku društvenih procesa koji utječu na položaj žena te ukazati na moguće putove njegova unaprijeđenja. Priručnik prezentira teorijsku osnovu ideje o specifičnostima vezanima uz žene i vođenje, analizu socijalnog, ekonomskog i političkog konteksta unutar kojeg je djelovanje moguće te metodologiju treninga kojom je ponuđen koncept efikasnog ženskog "leadership" treninga. Priručnik "Žene i vođenje" možete downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom izdanju.

  Pročitajte više

 • Bolje spriječiti nego liječiti - prevencija nasilja u adolescentskim vezama

  Priručnik "Bolje spriječiti nego liječiti - prevencija nasilja u adolescentskim vezama namijenjen je edukatorima i edukatoricama koji žele raditi s mladima na temu rodno uvjetovanog nasilja koristeći interaktivan pristup. Priručnik sadrži teorijski dio o rodno uvjetovanom nasilju te program prevencije i edukacije o nasilju u adolescentskim vezama za učenike/ce. Priručnik  "Bolje spriječiti nego liječiti - prevencija nasilja u adolescentskim vezama" možete downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI.

  Pročitajte više

 • Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu

  Edukacijska brošura "Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu", autorica Nataša Bijelić. Brošura je namijenjena adolescentima i adolescenticama i bavi se problemom nasilja u adolescentskim vezama. Da bi bila zanimljivija populaciji kojoj se obraća, pisana je u obliku priče o dvoje srednjoškolaca Tanji i Mariu. Njihova ljubavna veza s vremenom postaje veza u kojoj su prisutni različiti oblici nasilja, od emocionalnog do fizičkog. Ovom brošurom želimo ukazati na problem nasilja u adolescentskim vezama, informirati mlade i pružiti im neke konkretne savjete što činiti u takvim situacijama. Brošuru "Tamna strana ljubavi - Priča o Tanji i Mariu" možete downloadati u zip formatu.

  Pročitajte više

 • Eksperimentalan program rodne/seksualne edukacije za učenike i učenice srednjih škola - izvještaj o primjeni, praćenju i evaluaciji

  Brošura "Eksperimentalan program rodne/seksualne edukacije za učenike i učenice srednjih škola - izvještaj o primjeni, praćenju i evaluaciji" je rezultat CESI-jevog rada na osmišljavanju, provođenju i evaluaciji programa rodne/seksualne edukacije. Eksperimentalni program je proveden u 18 srednjih škola u Republici Hrvatskoj a provele su ga posebno educirane CESI-jeve suradnice: srednjoškolske profesorice i stručne suradnice. Cilj programa je bio promovirati rodnu ravnopravnost, nenasilje, solidarnost i toleranciju.

  Pročitajte više

 • Spol i rod pod povećalom (2. prošireno izdanje)

  Drugo prošireno izdanje priručnika o identitetima, seksualnosti i procesu socijalizacije "Spol i rod pod povećalom" namijenjen je svima koji rade ili žele raditi s mladima na temama spolnosti, odrastanja, rodne ravnopravnosti, stereotipa i predrasuda, spolno uvjetovanog nasilja koristeći interaktivni pristup. Drugo izdanje dopunjeno je poglavljem o metodologiji treninga zajedno s nekim novim vježbama u okviru tema: obitelj i proces socijalizacije, seksualnost adolescenata/ica i rodna ravnopravnost.  Priručnik "Spol i rod pod povećalom" možete downloadati u zip formatu ili nabaviti u CESI uredu.

  Pročitajte više

 • Žene OnLine - Osnove interneta

  Ovaj priručnik u originalu izdala je AMARC Europska ženska mreža. Hrvatsku verziju u izdanju CESI (2002.) prevela je Ana Naglić, a uredile i prilagodile su ga Marijana Mijat i Sanja Galeković. Priručnik je namijenjen ženama te prilagođen potrebama rada aktivistica u udrugama.

  Pročitajte više

 • Imaš pravo znati - seksualnost i reproduktivno zdravlje od A do Ž

  Edukacijska brošura "Imaš pravo znati - seksualnost i reproduktivno zdravlje od A do Ž", autora/ice Sanje Cesar, Nataše Bijelić i Amira Hodžića namijenjena je adolescentima i adolescenticama. Da bi bila što zanimljivija i privlačnija populaciji kojoj se obraća, pisana je u obliku priče o dvoje tipičnih adolescenata, srednjoškolaca, Borisu i Hani, koji se svide jedno drugom, zaljubljuju i među njima se razvija veza koja prerasta i u seksualnu vezu. Jedinstvenost ove brošure sastoji se u tome što obuhvaća različite aspekte seksualnosti, tako da osim informacija o kontracepciji i reproduktivnom zdravlju govori o potrebama, emocijama, masturbaciji, užitku, seksualnoj orijentaciji i seksualnom nasilju.

  Brošuru "Imaš pravo znati" možete downloadati u zip formatu ili je posuditi u CESI knjižnici.

  Pročitajte više

 • Prava i status Romkinja u zemljama u tranziciji

  CESI i Udruženje Romkinja Hrvatske "Bolja budućnost", u suradnji s Institutom Otvoreno društvo Hrvatska, East-East programom organizirale su u Zagrebu od 16-19. lipnja 2000. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Prava i status Romkinja u zemljama u tranziciji".

  Seminaru je prisustvovalo dvadesetak žena iz nekoliko zemalja istočne Evrope: Bosne i Hercegovine, Bugarske, Jugoslavije, Rumunjske, Mađarske i Hrvatske. U publikaciji su objavljeni ciljevi, govori sudionica/ka i zaključci konferencije. Objavljena je uz financijsku potporu Instituta Otvoreno društvo Hrvatska.

  Pročitajte više

 • Spol i rod pod povećalom

  Priručnik o identitetima, seksualnosti i procesu socijalizacije "Spol i rod pod povećalom" namijenjen je svima koji rade ili žele raditi s mladima na temama spolnosti, odrastanja, rodne ravnopravnosti, stereotipa i predrasuda, spolno uvjetovanog nasilja koristeći interaktivni pristup.

  CESI treneri/ce ga koriste kao osnovu za provođenje seminara na teme spola i roda, rodnih identiteta, stereotipa, seksualnosti, moći i nasilja.

  Pročitajte više

<< < 1 2 3 4 > >>