CESI Logo

Radnica.org

Radnica.org je nastala u okviru CESI programa "Socijalna pravda i jednake mogućnosti" a s ciljem suzbijana diskriminacije u svijetu rada. Svrha projekta je unaprijediti rodnu jednakost u svijetu rada kroz pružanje pravne pomoći i zaštite u području radnih i socijalnih prava kao i informirati društvo o rodnoj diskriminaciji u svijetu rada i zapošljavanja.