CESI Logo

Web stranice

 • Gender Pay Gap

  Gender Pay Gap je web stranica projekta Rodni jaz u plaćama: Nova rješenja za stari problem , putem koje se možete informirati o temi rodnog jaza u plaćama u zemljama Europske unije te pristupiti našoj novoosnovanoj neformalnoj mreži " Gender Wage Watchers ".

  Pročitajte više

 • Radnica.org

  Radnica.org je nastala u okviru CESI programa "Socijalna pravda i jednake mogućnosti" a s ciljem suzbijana diskriminacije u svijetu rada. Svrha projekta je unaprijediti rodnu jednakost u svijetu rada kroz pružanje pravne pomoći i zaštite u području radnih i socijalnih prava kao i (...)

  Pročitajte više

 • Libela - portal o rodu, spolu i demokraciji

  Portal LIBELA ( www.libela.org ) je informacijski portal koji pruža informacije o rodu, spolu i demokraciji i započeo je s radom početkom 2009. godine. Portal je posvećen praćenju i propitivanju realiteta, demokratskih i socijalnih praksi iz rodne perspektive, s naglaskom na povećanje (...)

  Pročitajte više

 • SeZaM - Seksualna edukacija za mlade

  "SEZAM - Seksualna Edukacija ZA Mlade" ( www.sezamweb.net ) je prva web stranica za mlade koja obrađuje teme seksualnosti i rodne ravnopravnosti na edukativan i informativan način. Mladima pruža potpune i provjerene informacije o kompleksnim pitanjima vezanim uz seksualnost, nasilje u vezama i (...)

  Pročitajte više

 • Ravnopravnost

  Pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje ljudskih prava i jedini način izgradnje socijalno pravednog i demokratskog društva. Projektna web stranica "Ravnopravnost" napravljena je s ciljem informiranja svih dionika koji su zainteresirani za teme koje su bile obuhvaćene projektom.

  Pročitajte više

 • GET - Gender Issues in Europe Today

  GET je web stranica projekta Gender Issues in Europe Today koji smo provodile kroz Grundtvig partnership program, u partnerstvu deset organizacija i sveučilišta iz Europe. Na web stranici dostupni su materijali sa zajedničkih radionica, seminara i konferecija koje su održane u partnerskim (...)

  Pročitajte više

 • STOP rizičnom spolnom odgoju

  Početkom 2007. godine inicirale smo osnivanje Građanske koalicije STOP RIZICNOM SPOLNOM ODGOJU koja je uspjela obustaviti neuspješnu javnu politiku reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava djece i mladih provođenu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  Pročitajte više

 • Nacionalna kampanja za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja "Šutnja nije zlato"

  Između 1300 prijavljenih projekata iz Centralne i Istočne Europe, projekt nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja Šutnja nije zlato je izabran kao jedan od deset najboljih projekata u 2008. godini. ERSTE nagrada dodjeljuje se inovativnim projektima koji potiču stabilna, (...)

  Pročitajte više

 • Žene u izborima 2007.

  Web stranica Žene u izborima 2007-e godine nastala je kao dio projekta "Unapređenje sudjelovanja žena u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2007. godine u Republici Hrvatskoj". Cilj projekta bio je unaprijediti sudjelovanje žena u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2007. (...)

  Pročitajte više

 • GRAK

  Kampanja za povećanje vidljivosti nevladinog sektora - GRAK je provedena i završena u 2004 godini. Kampanju su osmislile i započele ženske udruge CESI i B.a.B.e. uključivši u organizaciju i provođenje aktivnosti niz udruga različita profila sa područja čitave Hrvatske.

  Pročitajte više