CESI Logo

Žene u izborima 2007.

Web stranica Žene u izborima 2007-e godine nastala je kao dio projekta "Unapređenje sudjelovanja žena u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2007. godine u Republici Hrvatskoj". Cilj projekta bio je unaprijediti sudjelovanje žena u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2007. godine u Hrvatskoj. Projektom su se željele povećati mogućnosti i vještine medijske prezentacije educiranjem političarki o javnom nastupu i odnosima s medijima, analizirati položaj žena i obraćanje njihovim potrebama u kampanji, povećati vidljivost kandidatkinja te izraditi okvir za povećanje vidljivosti žena u izbornim kampanjama.